Home VUSTATwindows VUSTATapps Lesmateriaal VUGRAF VUSURVEY ContactDe applets van VUSTAT kun je gebruiken op pc's, tablets, smartphones met (bijna) alle besturingssystemen. Veel modules van VUSTATwin zijn omgezet naar applets. Daarnaast zijn er geavanceerde applets voor bovenbouw en hoger onderwijs. Er zijn vijf rubrieken.

Analyse Een rubriek met drie apps waarin je data kunt analyseren en representaties van data kunt maken. De app Data analyse opent met een voorbeeldbestand waarin alle typen variabelen voorkomen. Het groeperen van data op een kenmerk gaat heel eenvoudig. Een kruistabel die je in Data analyse maakt kun je doorsturen naar de app Kruistabel analyse.
Er zijn diverse opties om datasets te openen via het menu Bestand > Openen.
  -Datasets van vustat bevat een groot aantal datasets.
  -Datasets uit Google Drive geeft toegang tot datasets op een account van de gebruiker.
  -Lokale datasets geeft toegang tot datasets op de pc of tablet van de gebruiker.
  -Importeren tekstbestand opent een tekstbestand na aangeven van het scheidingsteken.
   Het is verstandig daarna de dataset te bewaren op je Google Drive.
Het format van de datasets is het json-format. In de downloads is een pdf beschikbaar over het omzetten van datasets naar json format.
De app Verdelingen kent tien kansverdelingen, alle met grafiek en handige afleesopties.

Steekproeven In deze rubriek staat een aantal apps waarin door simulatie steekproeven-verdelingen worden gemaakt. De student ziet de wortel-n wet gestalte krijgen en verwerft inzicht in statistische inferentie, een materie die eertijds vaak duister bleef.
Van belang voor het doen van statistisch verantwoorde uitspraken over een steekproefresultaat.

Resampling Deze rubriek bouwt in feite verder op de vorige.
Resampling is een vrij recent statistisch concept, mogelijk door de moderne snelle computers met grote rekenkracht.

Diversen
Deze rubriek biedt de mogelijkheid enkele bijzondere onderwerpen in statistiek en kansrekening te belichten.
Heel interessant is om met de app "Wet van de grote en kleine aantallen" een set geboortecijfers te onderzoeken.

Educatief materiaal
Zie hiervoor op deze site bij de pagina Lesmateriaal.

blog
Er is een blog om te communiceren over de apps en het gebruik ervan.
Dat gebeurt zowel in het Nederlands als het Engels.
URL https://blog.vustat.eu of via het Apps menu.

Open VUSTATapps
De VUStat apps open je vanaf de beveiligde site https://www.vustat.eu
De apps zijn vrij voor niet-commercieel gebruik. Het zijn beta-versies, we stellen daarom je opmerkingen of suggesties erg op prijs.

DOWNLOADS    Json-files maken       Overzicht VUSTATapps