Home DENKWERK Contact

DENKWERK is een eenvoudig te hanteren programma om mindmaps te maken.
Een mindmap is een schematisch resultaat van een creatief denkproces, een brainstorm.
Het maken van een mindmap begint door vrij te associeren. Je begint met een centraal thema of een basisidee. Vervolgens bedenk je een aantal ideeën rond dit centrale thema. Vervolgens associeer je verder met die ideeën. Een van de voordelen van Denkwerk is dat het mogelijk is om veel ideeën over een klein gebied te presenteren.
Een mindmap kun je als bestand bewaren, later verder aanpassen, printen en als plaatje bewaren. Enkele voorbeelden kun je downloaden en voor eigen doeleinden gebruiken.

mindmapnl

HELP DENKWERK            DOWNLOADS     DENKWERK       Voorbeelden